AnaSayfa / Bilgilendirme Yazıları (page 3)

Bilgilendirme Yazıları

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hizmetleri

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK( OKB)

psikyatrist

Obsesyon ( saplantı) insan zihnine zorla giren, kendisine rahatsızlık verdiği ve kaygı yarattığı halde bilinçli çaba ile bundan kendini kurtaramadığı yineleyen düşünce, dürtü, söz, imgelere denir. Kompulsiyon ise, bu saplantıları kovmak, zihinden atmak, etkisizleştirmek ve yarattığı kaygı hissini azaltmak amacı ile kişinin tekrar tekrar yaptığı hareketlerdir. Obsesyon ve kompulsiyonlar süreklilik …

Devamı »

TİK BOZUKLUKLARI – Antalya Tik Tedavisi

tik sorunu

Tik, istemdışı, ritmik olmayan, hızlı, basmakalıp, tekrarlayıcı şekilde bir grup kasın kasılmasıdır. Aniden oluşan hareket ve/veya sestir. Tikler tek ya da başka tiklerle birlikte görülebilir. Kısa bir süre için bastırılabilir. Geçici ya da kalıcı olarak kişinin sosyal, ailesel yaşamını ve okul başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.  İşlevselliğin bozulma derecesine bağlı olarak …

Devamı »

DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU(DEHB) – Antalya Psikiyatri

Antalya Psikiyatri

DEHB çocukluk çağında en sık görülen psikiyatrik bozukluktur. Tedavi edildiğinde belirgin düzelme elde edilmesi, edilmediğinde ise erişkin hayata kadar uzanan ve devam eden pek çok psikiyatrik ve sosyal sorunlara yol açması nedeniyle son yıllarda oldukça dikkat çeken bir konudur. Üç alt grubu vardır: Dikkat eksikliği baskın tip, Hiperaktivite baskın tip, …

Devamı »

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU( ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ)

Antalya Psikiyatri

Öğrenme güçlüğü, çocuk ve gencin okul başarısını ,ruh sağlığını ve aile içi ilişkileri olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Genellikle okul döneminde tanınırlar. Okul öncesi dönemde kavramları algılama ve konuşma  gecikmesi problemi yaşayabilirler. Bu tür çocukların zeka düzeyi normal ya da normalin üzerindedir. Görsel ayrımlaştırma yetenekleri zayıftır ( b, p, d …

Devamı »

OTİZM ( YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR)

antalya ergen psikiyatri

Otizm kelime anlamı olarak kendi halinde olmak, sosyal etkileşime girmemek olarak tanımlanabilir. Yaygın gelişimsel bozukluklar kapsamı içinde yer alır. Nedeni tam olarak bilinmemektedir.  Nöropsikiyatrik hastalık kümesi olarak, sosyal etkileşime girme güçlüğü, dil gelişiminde gerilik, hayali oyun ve taklit beceriksizliği, ısrarlı ve tekrarlayıcı davranışlar, kısıtlı ilgi alanı, dili sosyal anlamda kullanamama …

Devamı »